Free delivery in the EU from €200

Algemene Voorwaarden / Terms and Conditions

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN INNA

Artikel 1 Identiteit van de onderneming

Onderneming: INNA

Vestigingsadressen en retouradres: Van Diemerbroekstraat 243, 6512 BA, Nijmegen, info@inna.fashion

KVK-nummer: 90808452

Artikel 2 Algemeen

1. De algemene voorwaarden van INNA zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen, overeenkomsten en leveringen. 

2. Op verzoek zullen deze voorwaarden kosteloos toegezonden worden. Tevens zijn deze voorwaarden via internet te raadplegen. 

Artikel 3 Overeenkomst en Bestelling

1. De bestelling van de klant wordt geplaatst door het selecteren van het op de website vermelde model en maat. Indien er wijzigingen nodig zijn, dient de klant deze aan te geven in het opmerkingenveld. De klant kan wijzigingen aanbrengen in zowel de lengte als de breedte, maar niet meer dan 2 maten zonder wijzigingen aan het ontwerp van het model. Het is mogelijk zakken uit het ontwerp te verwijderen. Dit heeft geen invloed op de prijs zoals vermeld op de website. 

2. Door te bestellen via de webshop of door maatwerk in gang te zetten door (aan) te betalen, geeft u aan met deze leveringsvoorwaarden akkoord te gaan. 

3. INNA tracht de afbeeldingen zo nauwgezet mogelijk overeen te laten  komen met de werkelijkheid. Alle afbeeldingen dienen als indicatie en zijn niet bindend. Kleuren van stoffen kunnen ook van stalen verschillen door het gebruik van natuurlijke vezels.

5. De prijzen van INNA zijn in euro’s en inclusief BTW. 

6. De aanpassingen van prijzen gelden vanaf het moment van publicatie op de website en zijn niet geldig voor reeds bestelde artikelen.

7. Wij zijn gerechtigd een bestelling te weigeren en/of de overeenkomst te ontbinden, indien er goede gronden zijn om aan te nemen dat de wederpartij niet aan zijn verplichtingen zal (kunnen) voldoen.

8. Indien er niet vooraf (aan)betaald is kan INNA afzien van de productie of deze uitstellen. 

Artikel 4 Aanbiedingen

1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders vermeld. INNA kan niet aan aanbiedingen worden gehouden indien u redelijkerwijs had kunnen begrijpen dat het om een kennelijke vergissing of verschrijving ging.

2. Aanbiedingen zijn niet te combineren met andere aanbiedingen.

3. Bij aanbiedingen accepteren we alleen betalingen via I-deal, Paypal en credit cards. 

4. Bij aanbiedingen vervallen de duurzaamheidsgarantie en pasgarantie zoals beschreven in artikel 10.

5. Bij aanbiedingen kunnen levertijden langer zijn om voor INNA economies of scale te realiseren en zo een deel van de kortingen te financieren. 

Artikel 6 Annulering van op maat gemaakte kleding

1. In productie genomen opdrachten kunnen niet worden geannuleerd. Na de betaling door de klant van de op maat bestellingen, gaan wij direct aan de slag met de uitvoering ervan. Daarom zijn terugbetalingen en annuleringen van de individuele verzoeken niet mogelijk. Het totaal van de kosten zullen in rekening gebracht worden.

Artikel 5 Betalen en betaalmogelijkheden

1. U kunt kiezen uit 7 veilige manieren van betalen: iDEAL , Mastercard, Visa, Bankoverschrijving en Paypal.

2. Wij blijven volledig eigenaar van alle geleverde producten tot het moment dat de verschuldigde bedragen volledig zijn voldaan.

3. Als u in gebreke blijft aan uw betalingsverplichtingen te voldoen, kan INNA niet alleen aanspraak maken op de wettelijke rente over het verschuldigde bedrag, maar ook op alle redelijke kosten die INNA moet maken. 

Artikel 6 Verzendkosten

1. We maken het u graag zo makkelijk mogelijk en sturen uw kleding op. Soms vragen we dan wel even geduld omdat we al uw bestellingen vanuit ons atelier in Polen versturen om het zo efficiënt en milieuvriendelijk te doen.

2. Uw pakket wordt van maandag tot en met zaterdag bezorgd op het gewenste adres. De bezorger doet één bezorgpoging. Als u niet thuis bent, ontvangt u een kaartje in de brievenbus. Ook kunt u kiezen voor bezorging bij de buren. 

3. Wij rekenen geen verzendkosten binnen de EU landen en Zwitserland boven een besteding van € 200. Daaronder rekenen we € 10. Voor verzendingen buiten deze gebieden gelden andere tarieven. 

Artikel 7 Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

1. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.

2. De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1

Artikel 7 Zichttermijn en retourneren 

1. Wij streven ernaar dat alle klanten tevreden zijn over hun aankoop bij INNA. U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons via een ondubbelzinnige verklaring per e-mail op de hoogte stellen de overeenkomst te herroepen. De verantwoordelijkheid bij het retourneren ligt bij de klant. Retourkosten zijn voor rekening van de klant!

2. Op maat gemaakte kleren kan niet geretourneerd worden! Ruilen voor iets anders of geld terug krijgen is niet mogelijk.

3. U bent verantwoordelijk voor de verpakking, verzenden en aanverwante zaken die bij het verzenden van een artikel komen kijken. Alle retour artikelen dienen onbeschadigd, ongedragen en voldoende gefrankeerd naar ons retour verzonden te worden. Terugbetaling geschiedt binnen 7 werkdagen na ontvangst van goederen. Retourkosten zijn voor uw eigen rekening.

4. Na ontvangst van het artikel wordt het artikel handmatig geïnspecteerd om de staat, authenticiteit en eventuele niet-aangegeven schade te beoordelen. Bij beschadiging van het product door onzorgvuldige omgang door de consument zelf is de consument aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het product. Waardevermindering kan oplopen tot 100%.

5. Ondergoed en zwembroeken zijn een hygiëne product, daarom is het niet mogelijk om deze retour te zenden.

Artikel 8 Aansprakelijkheid

1. De aansprakelijkheid van INNA voor directe of indirecte schade, veroorzaakt door een aangeschaft artikel, is in ieder geval beperkt tot een bedrag gelijk aan de verkoopprijs van het artikel.

2. INNA maakt kleding van stoffen waar een normale slijtage van mag worden verwacht. De klant is zelf verantwoordelijk voor het juist wassen en strijken van de kleding en stoffen.

3. We zijn niet verantwoordelijk voor artikelen die per ongeluk aan ons worden geretourneerd.

Artikel 9 Overmacht

1. Mocht er sprake zijn van overmacht door INNA, dan heeft INNA geen enige verplichtingen ten opzichte van de klant. Onder overmacht wordt door INNA verstaan, omstandigheden die niet aan haar te wijten zijn.

Artikel 10 Garantie

INNA garandeert dat de door hun te leveren artikelen voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik zijn bestemd.

Artikel 11 Geschillen

1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij INNA partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

2. INNA zal altijd proberen een klacht in goed overleg met u op te lossen. 

Artikel 12 Communicatie

1. Onze communicatie doen we bovenal via de e-mail. Deze heeft voor ons dezelfde juridische status als een brief met handtekening

2. Wat u met ons deelt en andere persoonlijke informatie bewaren we zorgvuldig en zullen we alleen gebruiken voor 1:1 contact en voor uitbreiding van uw (toekomstige) garderobe.

Privacy:

Alle gegevens worden alleen door INNA gebruikt en zullen niet aan derden worden verstrekt.

Wijzigingsrecht:

INNA maakt met veel zorg de website compleet. Echter kan het voorkomen dat er type- en of prijsfouten in vermeld zijn. Hier kan de klant geen rechten aan ontleden. INNA heeft het recht om op elk gewenst moment de veranderingen in de website te maken.